GERARD BARÓ

BIRD BOX BARCELONA

Bird Box Barcelona

Coordinador de Postproducció

Any: 2023
Productora: Nostromo Pictures

Director: Àlex Pastor, David Pastor

Muntatge: Martí Roca

Bird Box Barcelona

Coordinador de Postproducció

Any: 2023
Productora:
Nostromo Pictures
Director:
Àlex Pastor, David Pastor
Muntatge
: Martí Roca